Vy från snickarbänken vid musikanläggningen

Vy från snickarbänken vid musikanläggningen