Vy från UV-boxen mot pentryts stora fönster

Vy från UV-boxen mot pentryts stora fönster