Mörkrummet

Mörkrumsavdelningen är uppdelad i två utrymmen: Exponering och Framkallning. Fyra belysningar finnes anpassade för olika arbeten: Rödljus (grafisk film), gulfilter (fotopapper), vanliga lysrör (för normalt liv) och släckta lampor (pankromatisk film / fotonegativ). För att kunna navigera i det svarta rummet finns det fosforiserande små lappar på olika strategiska platser (ser ut som en flygplats om natten).

Ingång från Tryckeriet vid UV-ramen,
ta till vänster (akta akvatintrastren).

Reprokameran har varit flitigt använd under förra seklet för produktion av repro för fotoböcker och konst. Negativhållaren med vacuumsug tar 60×60 cm, normalobjektivet är 600 mm. Den kan också användas som ”förstoringsapparat”, man placerar ett neg i ljuslådan och projicerar bilden till originalskivan som kan ta 120×150 cm. Bekväm framkalling i framkallningsmaskinen som tar 94 cm bredd. För större format får det bli obekväm framkallning i blomlådor.

Rastrering med nya jemsebymetoden (med stokastiska raster eller akvatintraster) kan göras i reprokameran. Men det finns också en ombyggd DeVere förstoringsapparat med 1000W halogen som fungerar alldeles utmärkt för detta. Negativhållare för film 13x18cm och vacuumbord för film/fotopapper upp till ca 60×80 cm.

En förstoringsapparat Agfa Varioscope för vanlig kopiering av foto är utlånad av Peter Assar Monsen och får användas av Nattugglorna. Och så finns en liten amatörapparat för småbildsneg.

Den ursprungliga Jemsebymetoden kan utföras här. Apparaturen består av en ramp med 16 + 1 lampa som hänger i taket över en kontaktram med måtten 120×150 cm. Lamporna är kopplad till en fiffig exponeringskontroll (som Bo Jemseby kallar för ”computer”). Jemsebymetoden arbetar med linjårt raster och används nästan aldrig nu för tiden. I dag vill ej tryckerierna hantera analoga filmer. Under åren 1980–1999 producerade jag en hel del med metoden. Nu får apparaterna vara kvar av nostalgiska och museala skäl…

Av övrig utrusning kan nämnas att det här finns en behändig kontaktram (50×60 cm) med 12V mörkrumskontaktlampa alternativ en Philips sollampa för UV-eponering för utmärkta resultat med fotopolymerplåt bl.a. En densitometer för uppmätning av svärtning i filmer är ett viktigt verktyg för att uppnå kvalitet och produktivitet i reproframställningen. Även de digitalt utskrivna reprofilmerna kontrolleras här med densitometern.


Om Nattugglan
Skånegatan 4
Tryckeriet
Mörkrummet
Datorverkstaden
Utställning