Datorverkstad

I detta rum utförs hantverk med anor från de två senaste seklen. Dagens grafiska industri vill ej längre hantera analogt material. Nu ska det vara tryckfärdiga layouter skickade via internet som PDF-dokument… Sådant kan vi ordna här. Dessutom kan vi här utföra repro för det grafiska hantverket. Och dessutom, vilket är unikt, kombinera det digitala med anolog teknik och filmer ordnade i mörkrummet. När reprot är ordnat kan man överföra det till tryckformen och trycka för hand i tryckhallen.

Möbleringen är flexibel. Rummet är lagom stort för 3 arbetsplatser, men fler kan tränga ihop sig vid behov. Vi delar på nätverk med skrivare och internet. Fotoskrivaren är donerad av Föreningen för grafisk konst, och används för utskrifter för utställningskvalitet och reprofilmer (transparent OH-film) för användning i grafiken.

Om Nattugglan
Skånegatan 4
Tryckeriet
Mörkrummet
Datorverkstaden
Utställning