Galleri Peter Ragnarsson

08_avbrott_0 07_dsc4208b 10_dsc4262b 12_dsc4271b

Avtryck – Imprints


Avtryck
På en hylla i min grafiska verkstad stod en pensel i ett ställ. Jag provade att läsa in den med min flatbäddsscanner. Det visade sig att omgivningen blev svart. Det platta ljuset och korta skärpedjupet gav en känsla av att föremålet var till hälften nersjunket i det svarta, som fossil i svart granit.

Jag överförde bilden till en fotopolymerplåt och tryckte den som en svartvit fotogravyr. Jag gillade resultatet och det fick mig att fortsätta med andra föremål på samma vis.

Alla föremål har en sak gemensam: Något är defekt eller något saknas för att de ska kunna komma i bruk igen. Små detaljer som är lätt fixa. Jag gör det inte idag, det får vänta tills i morgon…

Imprints
On a shelf in my graphic workshop there was a paintbrush in a rack. I tried to scan it in my flatbed scanner. It came out surrounded in black. The flat light and shallow depth of field gave me an impression that the object was half buried in the black, like a fossile in black granite.

I transfered the image to a photopolymer plate and printed it like a black and white photo gravure. I liked it and it made me continue with other objects in the same mode.

All objects have one thing in common – something is broken or something is missing. Small details, easy to fix. I will not do it today, but perhaps tomorrow…
Jag hade tre husdjur som jag älskade högt, en hund och två katter. När de kom upp i 18 års ålder dog de av ålderskrämpor en efter en. När jag grävde den tredje graven knäcktes spaden i det tredje spadtaget…

I had three animals that I loved dearly – a dog and two cats. At the age of 18 they died one after another. When I dug the third grave the spade broke on the third cut.

Bilder från sidans topp
(Fotogravyr med fotopolymerplåt, begränsad upplaga)
Pictures from top
(Photogravures, photopolymer process, limited edition)

1. Sotare (Carbonizer), 13x18cm
2. I stället (In the Rack), 10x18cm
3. Pistol, 18×18 cm
4. Steg, (Parts from printer) 10x18cm
5. Kick 12x18cm
6. Två skarpa (Bullets), 11x18cm
7. Gevär (Rifle), 25x18cm
8. Avbrott (Broken), 18x28cm

text och bild text and pictures by Peter Ragnarsson

1 kommentar till Avtryck – Imprints

Du måste vara inloggad för att ge kommentar